35 okręg leprzym sąsiedztwem dzięki pracy Członka Rady Miasta Rey ColonOd momentu objecia stanowiska w 2003, Członek Rady Miasta Rey Colon uczynil 35 okręg, bezpieczniejszym, czystym i bardziej przyjaznym dla jego mieszkancow.

 • Zwiekszyl udział spolecznosci lokalnej w podejmowaniu decyzji. Jest on pierwszym Członkiem Rady Miasta Chicago, który utworzył Komisje d/s Zagospodarowania Przestrzennego (Zoning Advisory Committee) Umożliwila ona mieszkańcom udział w otwartych publicznych dyskusjach na temat zmian planu zagospodarowania przestrzennego (Zoning).

 • Zwiekszyl rozwoj ekonomiczny poprzez wykorzystanie istniejących budynków; wspieranie lokalnych firm przy pomocy Funduszu Wspierania Malych Przedsiebiorstw (Small Business Improvement Fund), przyznanie statusu zabytkow dla historycznych miejsc, zapewnia afforable housing.

 • Utworzyl nowe kanały komunikacji takie jak: kwartalną broszurę o nazwie „Noc Okręgu”, informacyjną stronę internetową www.reycolon.org, program w telewizji kablowej, spotkania z lokalna spolecznoscia i przyjmowanie interesantów w przyjaznym biurze.

 • Unowocześnil system odpowidzialny za czystość ulic w okregu.

 • Dzieki scislej współpracy z lokalna policją doprowadzil do spadku przestepczosci o ponad 25%, zgodnie ze statystykami chicagowskiej policji.

 • Poparł ogolnomiejskie inicjatywy takie jak The Clean Indoor Air Act, The Big Box Living Wage Ordinance, and The Inclusionary Housing Ordinance.

 • Wspiera przetrwanie sztuki po przez utwożenie Milwaukee Avenue Arts District, w sklad ktorego wchodza Elastic Arts Foundation, American Theater Company, Chicago Ballet, The Arts Alliance, Puerto Rican Arts Alliance, i The Whistler.

  Przez ostatnie cztery lata Członek Rady Miasta Rey Colon wiernie służył rezydentom 35-tego okregu. Wspieraj Rey Colon głosując na niego w wyborach w dniu 27 lutego 2007.

 • 35th Ward Community Service Office | 2710 N. Sawyer Ave. | Chicago, IL 60647
  Email: ward35@cityofchicago.org | Phone: 773-365-3535 | Fax: 773-365-7391

  Office Hours: Monday 10:00 am - 7:45 pm (Ward Night 5:30 pm - 7:45 pm) | Tuesday to Friday 9:00 am - 5:30 pm
  Ward office is closed on holidays.
  © 2014 Alderman Rey Colon ~ for more information please call us at (773) 365-3535 or email rey@reycolon.org.